Episode 2: Father Vargas Holy Mass

Father Alex Vargas.

Saint Thomas More Catholic Church, Boynton Beach, Florida